Javna nabavka male vrednosti, Redni br. 1.3.14/14 – Kapitalno održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije (zamena semafora u ulici Miladina Živanovića)

23.04.2014.
Na osnovu člana 57. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012), JP Direkcija za urbanizam i izgradnju-Sokobanja, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova „Kapitalno održavanje svetlosne saobraćajne signalizij (zamna semafora u ulici Miladia Živanovića)“ u postupku javne nabavke male vrednosti.

Dodatne informacije i pojašnjenja - 1, javna nabavka u otvorenom postupku, Redni br. 1.3.17/14 – Kapitalno održavanje opštinskih puteva

22.04.2014.
Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik RS“, br. 124/12), JP Direkcija za urbanizam i izgradnju-Sokobanja, daje pojašnjenje konkursne dokumentacijebr. 01-286/5-2014 od 16.04.2014. godine.
Pojašnjenje možete preuzeti ovde:

Javna nabavka u otvorenom postupku, Redni br. 1.3.17/14 – Kapitalno održavanje opštinskih puteva

16.04.2014.
Na osnovu člana 57. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012), JP Direkcija za urbanizam i izgradnju-Sokobanja, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova „Kapitalno održavanje opštinskih puteva“ u otvorenom postupku.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavka radova, Redni br. 1.3.4/14 – Redovno letnje održavanje gradskih ulica

15.04.2014.godina
Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012) JP Direkcija za urbanizam i izgradnju – Sokobanja objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke radova, r.br. 1.3.4/14 za redovno letnje održavanje gradskih ulica.
Obaveštenje možete preuzeti ovde:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, Redni broj 1.3.5/14 – Obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

15.04.2014.
Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012) JP Direkcija za urbanizam i izgradnju – Sokobanja objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, r.br. 1.3.5/14 za radove na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije.
Obaveštenje možete preuzeti ovde:

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.