Програм пословања за 2016. годину

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 24.12.2015.године, дала је сагласност на Програм пословања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-...