План набавки за 2015. годину

Надзорни одбор ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања,на седници одржаној 29.01.2015.године, донео је Одлуку о Плану набавки за 2015....