План јавних набавки за 2016. годину

Надзорни одбор ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања,на седници одржаној 14.03.2016.године, донео је Одлуку о Плану набавки за 2016....

Програм пословања за 2016. годину

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 24.12.2015.године, дала је сагласност на Програм пословања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-...