Јавна набавка мале вредности, Редни бр. 1.2.1/14 – Израда и испорука промотивног материјала

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања, објављује...

Јавна набавка у отвореном поступку, Редни бр. 1.3.8/14 – Зимско одржавање општинских путева 2014/2015

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања, објављује...

Јавна набавка мале вредности, Редни бр. 1.3.2/14 – Санација коловоза дела општинских путева

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања, објављује...

Јавна набавка мале вредности, Редни бр. 1.3.18/14 – Уређење ЗПД Рипаљка, санација и обнова постојећег мобилијара

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања, објављује...

Јавна набавка мале вредности, Редни бр. 1.1.1/14 – Погонско гориво,уља и мазива

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања, објављује...