План набавки за 2015. годину

Надзорни одбор ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања,на седници одржаној 29.01.2015.године, донео је Одлуку о Плану набавки за 2015....

Програм пословања за 2015. годину

Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 16.01.2015.године, дала је сагласност на Програм пословања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-...